View all results
Sudbury Regatta 06/08/2022
 
Mx MasA 2x
 
17, SPF-PORTER      
  15, SPF-PELTESHKA   easily [3:13]
15, SPF-PELTESHKA